Comedor

Publicado el Jueves, 03 Julio 2014

O servizo de Comedor está xestionado pola ANPA.
Funciona con servizo de catering no centro.
Neste vindeiro curso 2018-2019 a empresa de catering será Jardanay

Podemos poñernos en contacto coa empresa responsable do servizo a través do teléfono 981126627.

 

Os alumnos son atendidos por monitores.

  • Baixan das aulas acompañados polos monitores. Depositan as mochilas nos colgadoiros.
  • Deben traer un neceser co necesario para lavar os dentes.
  • Deberán cumprir as normas de convivencia xeral do centro e as específicas do regulamento de Comedor.
  • Os pais e nais deben respectar aos profesionais e os horarios polo ben dos seus fillos e dos dereitos dos traballadores.

Serán recollidos polos pais e nais.

A principios de cada mes puplicaranse en Facebook os menús de cada día do mes.

Para inscribirse:

É OBRIGATORIO que os alumnos que usen o comedor, madrugadores ou que acudan a actividades

extraescolares sexan socios do ANPA(20€ por familia + 4€ de seguro da asociación). Ademais hai que pagar un

seguro de comedor e madrugadores que custa 7€ (cóbrase coa primeira mensualidade do ano). Os pagos

realízanse mediante recibo bancario.

O servizo de madrugadores funciona de 7:30 a 9:00 ( con opción de entrada ata as 8:30), cos seguintes prezos e

modalidades: con almorzo 33,90€, e sen almorzo 23€. O custo será a metade no caso de necesitar o servizo en

semanas alternativas. O uso esporádico ten un prezo de 2,30€.

O servizo de comedor funciona de 14:00 a 16:00h. O prezo para 5 días a semana será de 77,55€ mensuais.

Existen outras opcións de comer menos días por semana ou esporádicos (5,65€ día) 

Altas e baixas Comedor e Madrugadores

Alta en Comedor

Baixa ou modificación en Comedor

Alta en Madrugadores

Dietas

Renovacions Comedor e Madrugadores

 

Videos

COLABORA